Intrastat

Intrastat este un sistem statistic  in care toţi operatorii economici care efectuează tranzacţii intracomunitare de bunuri şi al căror volum anual al acestor schimburi depăşeşte pragurile valorice stabilite anual de INS pentru fiecare din cele două fluxuri, trebuie sa completeze şi să transmită în format electronic declaraţia o statistică.

Articole similare