Intreprindere publică

Intreprindere publica – persoana juridicăace desfasoara activitati economice si asupra careia se exercita direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participatiilor financiare sau a regulilor specifice prevazute în actul de infiinaare a intreprinderii respective, influenta dominanta a unei autoritati contractante în sensul art. 9; prezumtia de exercitare a influentei dominante se aplica in orice situatie in care, in raport cu o astfel de persoana, una sau mai multe autoritati contractante în sensul art. 9 se afla, direct ori indirect, în cel puţin unul dintre următoarele cazuri: detin majoritatea capitalului subscris, detin controlul majoritatii voturilor asociate actiunilor emise de intreprindere sau pot numi în componenta consiliului de administratie, a organului de conducere sau de supraveghere mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia.

Articole similare