Lista de inventariere

Lista de inventariere serveste ca:
– document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile entitatii;
– document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri (imobilizari, stocuri materiale) si a altor valori (elemente de trezorerie etc.);
-  document justificativ de inregistrare în evidenta magaziilor (depozitelor) si în contabilitate a plusurilor si minusurilor constatate;
– document pentru intocmirea Registrului-inventar;
– document pentru determinarea ajustarilor pentru depreciere/pierdere de valoare;
– document centralizator al operatiunilor de inventariere

Articole similare