Matricola

Matricola – este un registru fiscal in care se inscriu, la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale/sector al municipiului Bucuresti, contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, cu elementele de identificare a acestora, precum si impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa pe teren, precum si impozitul pentru mijloacele de transport, pe care le datoreaza, avand la baza declaratiile de impunere si procesele-verbale pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale respective.

Articole similare