Mijloace electronice

Mijloacele  electronice potrivit legii 98/2016 sunt echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală si stocare a datelor emise, transmise si receptionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice.

Articole similare