Obligatie fiscala accesorie

Obligaţie fiscală accesorieeste obligaţia de plată sau de restituire a dobânzilor, penalităţilor sau a majorărilor, aferente unor obligaţii fiscale principale.

Articole similare