Oferta publica de preluare

Oferta publică de preluare este oferta publică de cumpărare care are ca rezultat, pentru cel care o promovează, dobândirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societăţi comerciale.

Articole similare