Oferta

Conform Legii nr. 89/2016 oferta este actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de concesiune format din propunere financiara si propunere tehnica si care, împreuna cu prevederile corespunzatoare ale documentatiei de atribuire, cuprinde conditiile in care se incheie contractul de concesiune.

Articole similare