Ofertant

Ofertant este orice operator economic care a depus o oferta in cadrul unei proceduri de atribuire –  din punct de vedere al legii nr. 98/2016

Articole similare