Organisme de drept public

Conform Legii nr. 89/2016 prin organisme de drept public se intelege, orice entitati, altele decat cele prevazute la art. 9 lit. a), care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii: sunt înfiintate pentru a satisface nevoi de interes general, fara caracter comercial sau industrial, indiferent de forma de constituire sau organizare, au personalitate juridica si sunt finantate, in majoritate, de catre autoritatile prevazute la art. 9 lit. a) sau de catre alte organisme de drept public ori se afla in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea ori controlul unei autoritati prevazute la art. 9 lit. a) sau ale unui alt organism de drept public ori mai mult de jumătate dintre membrii consiliului de administratie sau ai organului de conducere ori de supraveghere sunt numiti de catre o autoritate prevazuta la art. 9 lit. a) sau de către un alt organism de drept public.

Articole similare