Penalitate de intarziere

Penalitate de întârziere – este obligaţia fiscală accesorie reprezentând sancţiunea pentru neachitarea la scadenţă de către debitor a obligaţiilor fiscale principale.

Articole similare