Persoana fizica autorizata

Persoana fizică autorizata este persoana fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă ;

Articole similare