Persoane cu functii de decizie

Persoane cu functii de decizie – conducatorul entitatii contractante, membrii organelor decizionale ale entitatii contractante care au legatura cu procedura de atribuire, precum si orice alte persoane din cadrul entitatii contractante ce pot influenta continutul documentelor concesiunii si/sau desfasurarea procedurii de atribuire.

Articole similare