Plata despăgubirilor

Despăgubirile se plătesc de către asigurătorul RCA persoanelor fizice sau juridice  prejudiciate.
(2) Despăgubirile nu pot fi urmărite de creditorii asiguratului RCA.
(3) Despăgubirile se plătesc asiguraților dacă aceştia dovedesc că au despăgubit  persoanele prejudiciate şi despăgubirile nu urmează să fie recuperate potrivit prevederilor  art. 22.
(4) În cazul în care în drepturile persoanei prejudiciate s-a subrogat asigurătorul facultativ  al acesteia, eventuala diferenţă de despăgubire dintre contractul de asigurare facultativă şi  contractul RCA rămâne pe contul contractului de asigurare facultativă, neputând fi recuperată de  la asigurat, dacă despăgubirea plătită din contractul facultativ nu depăşeşte limita maximă a  despăgubirii ce poate fi acordată de asigurătorul RCA pentru prejudiciile cauzate în unul şi  acelaşi accident de vehicul, prevăzută de legislaţia în vigoare.
(5) În situaţia în care părţile nu se înţeleg asupra cuantumului despăgubirii, suma care nu  face obiectul litigiului este plătită de către asigurătorul RCA înainte ca acesta să se fi soluţionat  prin negocieri, prin soluționarea alternativă a litigiilor sau de către instanţa judecătorească.
(6) În cazurile în care despăgubirile se stabilesc prin soluționarea alternativă a litigiilor  sau prin hotărâre judecătorească, asigurătorul RCA acordă despăgubiri în baza acordului rezultat  în urma soluționării alternative a litigiului sau în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitivă.

Articole similare