Registrul cartea Mare

Registrul Cartea mare poate conține câte o filă pentru fiecare cont sintetic utilizat de entitate.Acest registru stă la baza întocmirii balanței de verificare.
Registrul Cartea mare poate fi înlocuit cu Fișa de cont pentru operațiuni diverse.
Listarea registrului Cartea mare se efectuează la cererea organelor de control, precum și pentru necesitățile entității.

Articole similare