Reprezentant de despăgubiri

Reprezentant de despăgubiri – entitate desemnată de către un asigurător RCA în  fiecare stat membru al Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană, diferit de  acela în care asigurătorul este autorizat să practice asigurarea RCA, mandatată cu soluționarea  cererilor de despăgubire formulate pentru prejudicii rezultate în urma unor accidente de vehicule
produse într-un stat membru, altul decât cel de reședință al persoanei prejudiciat.

Articole similare