Rezerva din reevaluare

Reprezinta contrapartida plusului de valoare creat prin reevaluare imobilizarilor corporale si financiare. In urma operatiunilor de reevaluare  are loc o crestere  a valorii activelor imobilizate si o crestere concomitenta a capitalurilor proprii sub forma rezervelor din reevaluare.

Articole similare