Rezerva minima obligatorie (RMO)

Rezervele minime obligatorii  sunt disponibilităţi băneşti ale instituţiilor de credit, în lei şi în valută, păstrate în conturi deschise la Banca Naţională a României (BNR)

Articole similare