Rezerve de capital

Se constituie pe seama capitalizarii profitului din exercitiile financiare precedente sau din alte elemente ale situatiei nete , cum ar fi rezervele din reevaluare  si primele legate de capital. Rezervele de capital se compun din: rezerve legale, rezerve statutare, rezerve de valoare justa, rezerve din diferente   de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina si alte rezerve.

Articole similare