Rezerve legale

Sunt impuse de legislatia unor tari, in vederea asigurarii autofinantarii entitatilor, evitandu-se tendinta unor actionari sau asociati de a-si insusi intreaga masa a profitului sub forma de dividende. Conform legislatiei in vigoare este obligatorie constituirea lor in procent de 5% din profitul brut anual , pana se ajunge  la 20 %  din capitalul social. Ele sunt destinate protejarii capitalului enitatii in situatia in care in unele exercitii financiare  se inregistreaza pierderi.

Articole similare