Rezultatul reportat

Este reprezentat de partea din rezultatele anilor precdenti care nu au fost inca repartizate sau acoperite prin hotararea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor. Profitul din anii precedenti urmeaza sa fie repartizat pe destinatii, iar pierderea din anii precedenti urmeaza sa fie acoperita din profitul anului curent, din rezervele constituite sau din alte surse.

Articole similare