Sindicat

Sindicatele sunt constituite de catre salariati pe baza dreptului de libera asociere, in scopul promovarii intereselor lor profesionale, economice si sociale, precum si al apararii drepturilor individuale si colective ale acestora prevazute in contractele colective si individuale de munca sau in acordurile colective de munca si raporturile de serviciu precum si in legislatia nationala, in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte.

Articole similare