Sistem electronic de achizitii publice (SEAP)

Potrivit Legii nr. 89/2016 sistemul  electronic de achizitii publice – SEAP – desemneaza sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin internet, la o adresa dedicată, utilizat in scopul aplicarii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune.

Articole similare