Subcontractant

Conform Legii nr. 89/2016 subcontractant este orice operator economic care nu este parte a unui contract de concesiune si care executa si/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei si/sau presteaza anumite servicii care reprezinta activitati care fac parte din obiectul contractului de concesiune, raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop.

Articole similare