Trezorerie

Totalitatea mijloacelor financiare de care dispune o intreprindere pentru a face fata platilor:
– disponibilitati in conturilie bancare;
numerar in casierie;
– cecuri de incasat;
– efecte comercialle de primit neajunse la scadenta;
titluri de plasament etc.


Articole similare