Valabilitatea contractului RCA încetează in următoarele situații

Valabilitatea contractului RCA încetează:
a) la data la care proprietarul vehiculului notifică asigurătorul RCA despre transmiterea
dreptului de proprietate asupra vehiculului, însoțită de documente justificative;
b) la data la care vehiculul este radiat din circulaţie;
c) la împlinirea termenului stabilit în contractul RCA.

Articole similare