Vehicule înmatriculate în străinătate

Persoanele care intră pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate sau înregistrate în  afara teritoriului României se prezumă a fi asigurate, în condiţiile prezentei legi, dacă:
a) biroul naţional auto competent în statul pe teritoriul căruia vehiculul staţionează în  mod obişnuit este semnatar al Acordului Multilateral;
b) prezintă documente internaţionale de asigurare pentru prejudicii produse prin accidente  de vehicule, valabile în România.

Articole similare