Verificarea vehiculelor înmatriculate/înregistrate

Verificarea vehiculelor înmatriculate/înregistrate
–  Nu sunt supuse procedurii de control documentele de asigurare obligatorie de  răspundere civilă auto pentru vehiculele care staţionează în mod obişnuit pe teritoriul statelor  membre sau pe al celor aflate în competenţa birourilor naţionale care au semnat Acordul  Multilateral şi nici pentru cele care staţionează în mod obişnuit pe teritoriul unor state terțe, dacă
acestea intră pe teritoriul României de pe teritoriul unui alt stat membru.
–  Prin excepție de la prevederile alin.(1) controalele sunt permise dacă acestea au un  caracter nesistematic, nediscriminatoriu şi nu urmăresc exclusiv verificarea asigurării RCA.
–  Pentru vehiculele, care nu se află în situaţia prevăzută la alin. (1) este obligatorie  verificarea documentelor care atestă existența asigurării RCA valabilă în România la punctele de  control pentru trecerea frontierei de stat de către personalul poliției de frontieră.
– Persoanele care nu se regăsesc într-una dintre situațiile prevăzute la art. 26 sau  persoanele care la control nu pot face dovada existenței asigurării RCA valabile sunt obligate să încheie asigurarea de frontieră prevăzută la art. 27.

Articole similare