Guvernanta corporativa

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Conceptul de guvernanta corporativa este o notiune mai putin cunoscuta in Romania . Termenul “corporate governance” desemneaza ansamblul de reguli prin care o companie este condusa si controlata.

  Guvernanta corporativa este combinatia elementelor de control care opereaza impreuna pentru a reglementa relatia dintre toti cei care au un interes in companie :
  • actionarii;
  • managementul;
  • angajatii;
  • clientii;
  • furnizorii, etc.

  Sursele legale care reglementeaza acest tip de relatii se regasesc in legislatia referitoare la societatile comerciale, la insolventa, diverse reglementari financiare, etc.

  Exemple de acte care contravin guvernantei corporative sunt:  spalarea banilor, utilizarea informatiilor confidentiale pentru a obtine castiguri la tranzactionarea titlurilor, etc.

  Una din prevederile specifice conceptului este necesitatea separarii consiliului de administratie de managementul firmei. Consiliul de administratie ar trebui sa urmareasca activitatea managementului si sa se asigure ca acesta face o raportare corecta catre actionari. Acest lucru nu se poate intampla atunci cand CEO -ul este una si aceeasi persoana cu presedintele consiliului de administratie. Acesta este un model specific Marii Britanii.

  Prin guvernanta corporativa se urmareste cresterea performatei companiei si armonizarea diferitelor grupuri de interese. In special, dupa marile scandarilor care au zguduit companii precum WorldCom sau Enron guvernele si autoritatile de control si-au canalizat atentia pe stabilirea unui sistem mai eficient de guvernare a companiilor

  Una dintre organizatiile care s-a concentrat asupra implementarii unui regim de guvernanta corporativa este OECD. Principiile OECD vizeaza asigurarea unui cadru transparent si care sa respecte legislatia in vigoare, specificarea clara a drepturilor actionarilor (in cele din urma guvernanta corporativa trebuie sa apere drepturile actionarilor), transparenta informatiei, stabilirea rolului consiliului de administratie astfel incat acesta sa tina cont de interesele diferitelor grupuri de actionari , etc.

  Principiile ale guvernantei corporatiste:
  1)    Respectarea drepturilor si tratamentul echitabil al actionarilor
  2)    Respectarea drepturilor si intereselor tutoror stakeholderilor (detinatorilor de interese)
  3)    Definirea de roluri si responsabilitati clare pentru Consiliul de Admistratie
  4)    Integritatea si comportamentul etic  al echipei de management
  5)    Transparenta si prezentarea corecta a rezultatelor si perspectivelor viitoare

  Guvernanta corporativa si SOX (Sarbanes Oxley Act)

  Comitetul de Audit

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  6 Comentarii

  1. ovidiu ciobanasu says:

   Conceptul de guvernanţă corporatistă a apărut în anul 1992, ca urmare a raportului Cadbury din Regatul Unit.
   El reprezintă o dezvoltare a conceptului de „responsabilitate socială a Companiei”.
   Dacă în anii 1970, Milton Friedman în „teoria stake holder-ilor” considera că maximizarea rezultatelor financiare, respectiv a dividendelor plătite către acţionari reprezintă cea mai mare responsabilitate socială a unei companii, ulterior concepţiile s-au schimbat.
   În prezent, se consideră că o companiei aparţine mai curând comunităţii în care ea îşi desfăşoară activitatea; ea a devenit „un cetăţean al comunităţii” faţă de care are nişte drepturi şi o multitudine de obligaţii.

   În esenţă, guvernanţa corporativă este definită ca fiind managementul relaţiilor unei companii cu acţionarii săi, cu societatea în ansamblu.
   Potrivit definiţiei date de OECD, „guvernanţa corporativă precizează distribuţia drepturilor şi responsabilităţilor diferitelor categorii de persoane implicate în companie : consiliul de administraţie, directorii, acţionarii şi alte categorii şi stabileşte regulile şi procedeele de luare a deciziilor privind activitatea unei companii”.
   Ca set de reguli pe baza cărora companiile sunt conduse şi controlate, guvernanţa corporativă este rezultatul unor norme, tradiţii şi modele comportamentale dezvoltate de fiecare sistem legislativ.
   La nivelul Uniunii Europene, acquis ul comunitar priveşte legislaţia societăţilor comerciale, dar nu există acquis pentru guvernanţa corporativă (directive sau legislaţie obligatorie), ci doar recomandări – introducerea în legislaţiile naţionale şi / sau aplicare.
   Pe plan internaţional, principiile guvernanţei corporative au început să se armonizeze, spre exemplu : „Principiile OECD privind Guvernanţa Corporatistă – revizuite în anul 2004.
   În esenţă, principiile corporative se referă la : transparenţa informaţiilor, protecţia acţionarilor, responsabilitatea Consiliului de Administraţie.

   Aceste principii au fost introduse în legislaţia economică românească şi au intrat în practica curentă a multor companii.

  2. ovidiu ciobanasu says:

   Întrebare: Care sunt principalele principii ale politicii PETROM în domeniul guvernanţei corporative ?

   Răspuns: Prin promovarea guvernanţei corporative, PETROM îşi propune să asigurare acurateţea şi transparenţa privitoare la rezultatele companiei şi, în acelaşi timp, să asigure accesul egal al tuturor acţionarilor la informaţiile relevante despre aceasta..
   Guvernanţa corporativă respectă legislaţia română în vigoare şi reglementările grupului OMV.

   Strategia de Dezvoltarea durabilă a PETROM are la bază trei piloni: economic, social şi mediu.

   Guvernanţa corporativă corespunzătoare şi standardele înalte de responsabilitate socială reprezintă piatra de temelie a culturii noastre de dezvoltare durabilă în domeniul social.
   Dorim să devenim nu numai un model în cadrul comunităţii de afaceri, dar şi un “cetăţean” responsabil în comunitatea în care trăim.
   Suntem angajatori responsabili, decişi să tratăm fiecare angajat cu respect, să asigurăm un mediu de lucru sigur, ospitalier şi de calitate, dar în acelaşi timp să oferim şi mijloacele necesare unei dezvoltări profesionale şi personale continue.

  3. Ana says:

   Care sunt mecanismele de control extern al guvernantei corporative?

  4. Oana says:

   piata externa de control corporativ (takeover market) si sistemul legal

  5. cami says:

   de ce au fost alese cele 6 principii,ca fiind cele mai importante in guvernanta corporativa?

  Distribuie acest articol: