Declaratii scadente in iunie 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Luni 12 iunie Depunerea declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în RomâniaDepunerea 010, 020, 070, 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum…

Mai mult

Termenul zilei: delegare vs detasare vs mobilitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Delegarea, detasarea sau mobilitatea reprezinta modalitati de desfasurare a activitatii, in afara unui loc fix de munca. Exista cateva diferente in definirea conceptelor: Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziția angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu în afara locului său de muncă. Salariatul delegat are dreptul…

Mai mult

Inregistrarea fiscala a persoanelor fizice nerezidente

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Persoana fizică nerezidentă care datorează impozite, taxe şi contribuţii în România şi care nu deţine un cod numeric personal (CNP), se înregistrează fiscal primind un număr de identificare fiscală atribuit de organul fiscal (NIF). NIF se obţine prin depunerea formularului 030 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radierepentru persoanele fizice care…

Mai mult

Pragul de semnificatie la nivelul situatiilor financiare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In cazul unui audit, pragul de semnificatie este reprezentat de nivelul unei sume peste care un auditor sau o echipa de auditori financiari considera ca o denaturare poate afecta corectitudinea situatiilor financiare si/sau performanta financiara a entitatii. Determinarea pragului de semnificatie se bazeaza pe aplicarea unui rationament profesional si nu este unul…

Mai mult

Cele 2 conditii necesare pentru inregistrarea unui provizion

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit reglementarilor contabile – O 1802/2014, este necesara indeplinirea cumulativa a doua conditii pentru recunoasterea unui provizion: Aceste conditii sunt necesare pentru a putea inregistra un provizion. La data bilanțului, valoarea unui provizion reprezintă cea mai bună estimare a cheltuielilor probabile sau, în cazul unei obligații, a sumei necesare pentru stingerea acesteia.…

Mai mult

Proiect ANAF: procedura de restituire a sumelor prevazute de L43/2023 pentru anularea unor obligatii fiscale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! ANAF a publicat in 07 aprilie 2023 un proiect de ordin al presedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de aplicare, precum si modalitatile de restituire a sumelor prevăzute de Legea nr.43/2023 pentru anularea unor obligatii fiscale. Potrivit alin.(7) din l 43/2023 pentru anularea unor obligatii fiscale, in termen de 30 de zile de…

Mai mult

Ce trebuie sa stie persoanele fizice care presteaza activitati de infrumusetare si intretinere corporala? Ghid ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Persoanele fizice care presteaza servicii de infrumusetare sau intretinere corporala trebuie sa tina cont de cateva prevederi legislative. Aceste persoane își pot desfăşura activitatea în următoarele forme de organizare:a) individual şi independent, ca persoane fizice autorizate;b) ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;c) ca membri ai unei întreprinderi familiale. Ulterior înregistrării…

Mai mult

Cum se poate depune declaratia unica in 2023?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Termenul de depunere a declaratiei unice aferente anului 2022 este 25 mai 2023. Modalitatile de depunere a declaratiei unice sunt: a) în format letric, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire. Data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la…

Mai mult

Valoarea realizabila neta – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 88 al.3 din ordinul 1802/2014   valoare realizabilă netă a stocurilor reprezinta preţul de vânzare estimat care ar putea fi obţinut pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, şi costurile estimate necesare vânzării. Prevederile aceluiasi articol  mentioneaza ca activele de natura…

Mai mult

Care sunt plafoanele fiscale pentru anul 2023 ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT 1. Microintreprinderi Trebuie tinut cont de faptul ca pentru 2022 plafonul este de 1.000.000 eur *4.9481 lei/eur= 4.948.100 lei. 2. Platitor de TVA Comanda aici lucrarea Noutati fiscale 2023 3. TVA la incasare 4. Achizitii intracomunitare de bunuri sub 10.000 eur fara cod special de TVA Achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc printre…

Mai mult

Tichete de sportiv de 150 de lei pentru copiii si juniorii legitimati la structuri sportive

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Copiii și juniorii legitimați la structurile sportive înființate in baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 și care practică sportul în mod organizat cu scop în participarea la pregătire, competiții sportive naționale și internaționale oficiale sunt considerați sportivi de performanță și beneficiază lunar de un stimulent financiar sub forma tichetelor valorice,…

Mai mult

Angajarea minorilor- prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Iata mai jos 10 prevederi din Codul muncii care trebuie respectate de catre angajatori atunci cand incheie contracte de munca cu minori: 1. Persoana fizica dobândește capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani; 2.Este interzisa încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani ; 3.Persoana fizică poate încheia…

Mai mult

Cum incadram un spatiu inchiriat – la scop rezidential sau nerezidential dpdv al taxelor locale?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Definitiile spatiilor rezidentiale si nerezidentiale le ragasim in Codul fiscal la art.453 si sunt: Clădire rezidențială este construcție alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii. Clădire nerezidențială , prin excludere, este orice clădire…

Mai mult

Metoda punctelor de minim si de maxim. Exemplu de calcul.

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pentru a putea separa costurile fixe de cele variabile putem sa folosim metoda punctelor de minim si de maxim. In cadrul acestei metode determinam costurile variabile pe unitate de volum dupa urmatoarea formula: Costuri variabile pe unitate de volum = (Ch. afarente volumului maxim de productie – Ch. arefente volumului minim de…

Mai mult

Evaziunea fiscala – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Evaziunea fiscală reprezintă sustragerea de la impunere a unei părţi mai mari sau mai mici din materia impozabilă. Legea prin care sunt stabilite masuri pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale este Legea nr. 241 din 15 iulie 2005. Infractiunile de evaziune fiscala si sanctiunile prevazute de aceasta lege sunt: constituie infracțiune și se…

Mai mult

Ajutorul pentru incalzirea locuintei -info ANPIS

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Informatii publicate de ANPIS – 13.10.2022 Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie MĂSURI DE SPRIJIN CONFORM LEGII NR. 226/2021-CONSUMATORUL VULNERABIL A1. AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI (sezonul rece) Cui se adreseaza? familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietățI sau bunuri, așa cum sunt prevăzute…

Mai mult

Tipuri de bilant. Anexe la bilant. Contraventii in cazul nedepunerii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Inventarierea patrimoniului Pentru a putea intocmi situatiile financiare anuale, trebuie sa fie efectuata inventarierea patrimoniului. Acest lucru se aplica fie ca vorbim de situatii financiare anuale, fie de situatii financiare intermediare. Tipuri de situatii financiare: 1.Situatii financiare anuale pentru societati: -se depun de catre toate societățile, companiile naționale, regiile autonome, institutele…

Mai mult

Concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate- PFA

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate persoanele fizice, altele decât cele care au statut de salariat, pe baza unui contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Dreptul la concediile și indemnizațiile…

Mai mult