Care sunt plafoanele fiscale pentru anul 2023 ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT 1. Microintreprinderi Trebuie tinut cont de faptul ca pentru 2022 plafonul este de 1.000.000 eur *4.9481 lei/eur= 4.948.100 lei. 2. Platitor de TVA Comanda aici lucrarea Noutati fiscale 2023 3. TVA la incasare 4. Achizitii intracomunitare de bunuri sub 10.000 eur fara cod special de TVA Achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc printre…

Mai mult

Tichete de sportiv de 150 de lei pentru copiii si juniorii legitimati la structuri sportive

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Copiii și juniorii legitimați la structurile sportive înființate in baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 și care practică sportul în mod organizat cu scop în participarea la pregătire, competiții sportive naționale și internaționale oficiale sunt considerați sportivi de performanță și beneficiază lunar de un stimulent financiar sub forma tichetelor valorice,…

Mai mult

Angajarea minorilor- prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Iata mai jos 10 prevederi din Codul muncii care trebuie respectate de catre angajatori atunci cand incheie contracte de munca cu minori: 1. Persoana fizica dobândește capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani; 2.Este interzisa încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani ; 3.Persoana fizică poate încheia…

Mai mult

Termenul zilei: delegare vs detasare vs mobilitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Delegarea, detasarea sau mobilitatea reprezinta modalitati de desfasurare a activitatii, in afara unui loc fix de munca. Exista cateva diferente in definirea conceptelor: Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziția angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu în afara locului său de muncă. Salariatul delegat are dreptul…

Mai mult

Cum incadram un spatiu inchiriat – la scop rezidential sau nerezidential dpdv al taxelor locale?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Definitiile spatiilor rezidentiale si nerezidentiale le ragasim in Codul fiscal la art.453 si sunt: Clădire rezidențială este construcție alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii. Clădire nerezidențială , prin excludere, este orice clădire…

Mai mult

Metoda punctelor de minim si de maxim. Exemplu de calcul.

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pentru a putea separa costurile fixe de cele variabile putem sa folosim metoda punctelor de minim si de maxim. In cadrul acestei metode determinam costurile variabile pe unitate de volum dupa urmatoarea formula: Costuri variabile pe unitate de volum = (Ch. afarente volumului maxim de productie – Ch. arefente volumului minim de…

Mai mult

Evaziunea fiscala – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Evaziunea fiscală reprezintă sustragerea de la impunere a unei părţi mai mari sau mai mici din materia impozabilă. Legea prin care sunt stabilite masuri pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale este Legea nr. 241 din 15 iulie 2005. Infractiunile de evaziune fiscala si sanctiunile prevazute de aceasta lege sunt: constituie infracțiune și se…

Mai mult

Ajutorul pentru incalzirea locuintei -info ANPIS

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Informatii publicate de ANPIS – 13.10.2022 Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie MĂSURI DE SPRIJIN CONFORM LEGII NR. 226/2021-CONSUMATORUL VULNERABIL A1. AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI (sezonul rece) Cui se adreseaza? familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietățI sau bunuri, așa cum sunt prevăzute…

Mai mult

Tipuri de bilant. Anexe la bilant. Contraventii in cazul nedepunerii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Inventarierea patrimoniului Pentru a putea intocmi situatiile financiare anuale, trebuie sa fie efectuata inventarierea patrimoniului. Acest lucru se aplica fie ca vorbim de situatii financiare anuale, fie de situatii financiare intermediare. Tipuri de situatii financiare: 1.Situatii financiare anuale pentru societati: -se depun de catre toate societățile, companiile naționale, regiile autonome, institutele…

Mai mult

Concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate- PFA

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate persoanele fizice, altele decât cele care au statut de salariat, pe baza unui contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Dreptul la concediile și indemnizațiile…

Mai mult

Ce sunt perisabilitatile si care sunt limitele acestora?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Prin perisabilităţi,  se înţelege scăzămintele care se produc în timpul transportului, manipulării, depozitării şi desfacerii mărfurilor, determinate de procese naturale cum sunt: uscare, evaporare, volatilizare, pulverizare, hidroliză, răcire, îngheţare, topire, oxidare, aderare la pereţii vagoanelor sau ai vaselor în care sunt transportate, descompunere, scurgere, îmbibare, îngroşare, împrăştiere, fărâmiţare, spargere, inclusiv procese…

Mai mult

DGRFP Galati: Chestionarele de rezidenta fiscala

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte contribuabililor persoane fizice care sosesc/pleacă în/din România pentru o perioadă ce depășește în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive că au obligaţia depunerii, după caz a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România (Z015)…

Mai mult

Ce activitati pot desfasura cabinetele de medicina de familie ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Serviciile pe care le poate desfasura un cabinet de medicină de familie sunt:a) intervenții de primă necesitate în urgențele medico-chirurgicale, precum și în afecțiunile acute;b) activități de medicină preventivă;c) activități medicale curative;d) activități de îngrijire la domiciliu;e) activități de îngrijiri paliative;f) activități de consiliere;g) alte activități medicale, în conformitate cu atestatele de…

Mai mult

Tipuri de concedii medicale pe care le pot lua angajatii si cine suporta indemnizatia: angajator sau stat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Exista mai multe tipuri de concedii medicale pe care le pot lua angajatii, cu respectarea anumitor conditii prevazute de OG nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Exista urmatoarele tipuri de concedii medicale : . Tip Cine suporta indemnizatia Concedii medicale pentru incapacitate temporară…

Mai mult

Cele 2 conditii necesare pentru inregistrarea unui provizion

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit reglementarilor contabile – O 1802/2014, este necesara indeplinirea cumulativa a doua conditii pentru recunoasterea unui provizion: sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită și care la data bilanțului este probabil să existe sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce privește valoarea…

Mai mult

Bibliotecile publice -posibilitate de redirectionare a 3.5% din impozit (proiect)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT O propunere legislativa noua a fost inregistrata la Camera Deputatilor spre dezbatere. Prin proiect se introduce posibilitatea de a direcţiona procentul de 3.5% din impozitul pe venit, asupra căruia contribuabilii persoane fizice pot dispune, şi către bibliotecile publice de drept public cu personalitate juridică, definite la art.22 şi art. 23 din Legea…

Mai mult

Calcule utile: dividende brute-nete, pret cu TVA-fara TVA

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT TVA 1.Cum calculezi pretul cu TVA, pretul fara TVA si TVA din pretul afisat? Se prespune pretul de 10 lei fara TVA. Pretul cu TVA se calculeaza aplicand cota de TVA (presupunem ca avem cota generala de 19% ) la pretul fara TVA. 10 + 10 * (19/100)  = 11.9 lei,    …

Mai mult

Contract de munca de 0 ore- derogare de la definitia muncii cu fractiune de norma(proiect)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT In data de 08.06.2022 s-a inregistrat la Senat spre dezbatare un proiect legislativ pentru care s-a solicitat procedura de urgenta si care vizeaza modificarea art 103 din Codul Muncii, articol care defineste munca cu timp partial. In prezent, art, 103 prevede ca salariatul cu fracțiune de normă este salariatul al cărui număr…

Mai mult