IAS 16. Imobilizari corporale

Obiectivul acestui standard este descrierea tratamentului contabil pentru imobilizarile corporale. Problema principala in contabilizarea imobilizarilor corporale este identificarea momentului de recunoastere a acestor active , a valorii contabile si a cheltuielilor cu amortizarea si cu pierderile din depreciere suferite.Imobilizarile corporale sunt acele elemente tangibile care :

a) sunt detinute pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii , pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative , si :
b) este preconizat a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade.

Costul unui element de imobilizari corporale va fi recunoscut ca activ daca si numai daca :

a) este posibila generarea catre entitate de beneficii economice viitoare aferente activului;
b) costul activului poate fi masurat in mod credibil;

Piesele de schimb si echipamentul de service sunt, in general, inregistrate ca stocuri si recunoscute in profit si pierdere atunci cand sunt consumate. Totusi , piesele de schimb si echipamentul permanent sunt considerate imobilizari corporale cand o entitate preconizeaza sa le utilizeze mai mult de o perioada. In mod similar , daca piesele de schimb si echipamentele de service pot fi utilizate numai in legatura cu un element de imobilizari corporale, ele sunt contabilizate ca imobilizari corporale.

Durata de viata utila este :

a) perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate sau
b) numarul de unitati de productie similare preconizate sa se obtina din activ de catre o entitate;

Elementele de imobilizari corporale pot fi achizitionate pentru siguranta sau din motive legate de mediu. Achizitia unor astfel de imobilizari corporale, desi nu creste in mod direct beneficiile economice viitoare , poate fi necesara unei entitati in obtinerea beneficiilor economice viitoare din alte active. Astfel de elemente de imobilizari corporale se califica pentru a fi recunoscute ca active deoarece dau posibilitatea entitatii sa obtina beneficii economice viitoare din activele conexe in exces fata de ceea ce s-ar putea obtine daca acele elemente nu ar fi fost achizitionate.

Conform principiului de recunoastere a costului, mentionat intr-un paragraf anterior, o entitate nu recunoaste la valoarea contabila a unui element de imobilizari corporale costurile intretinerii zilnice a elementului respectiv. Mai degraba acestea sunt recunoscute in profit sau pierdere o data ce apar. Costurile intretinerii zilnice sunt in primul rand costurile de lucru si de consumabile si pot include costul componentelor mici. Scopul acestor cheltuieli este adesea descris ca fiind pentru ” reparatiile si si intretinerea ” elementului de imobilizari corporale.

Unele componente ale unor imobilizari corporale pot necesita inlocuirea la intervale regulate. De exemplu, un furnal poate necesita recaptusirea dupa un numar de ore de utilizare specificat, sau interiorul unui avion , cum ar fi scaunele si galeriile , poate necesita inlocuirea de mai multe ori in timpul vietii avionului. Valoarea contabila a acelor parti inlocuite este derecunoscuta in conformitate cu prevederile de derecunoastere din acest Standard.

Un element al imobilizarilor corporale care este recunoscut ca activ va fi evaluat initial la costul sau.

Costul este format din:
a) pretul de cumparare , incluzand taxele vamale si taxele nerecuperabile, dupa deducerea reducerilor comerciale si a rabaturilor;
b) orice costuri care se pot atribui direct aducerii activului la locatia si conditia necesare pentru ca acesta sa poata opera in modul dorit de conducere;
c) estimarea initiala a costurilor de demontare si mutare a elementului si restaurarea amplasamentului unde va fi mutat, obligatia pe care o dobandeste entitatea la achizitionarea elementului sau ca o consecinta a utilizarii elementului pe o perioada anumita in alte scopuri decat cele de a produce stocuri in timpul acelei perioade.

Exemple de costuri direct atribuibile :

– costuri initiale de livrare si manipulare;
– costuri de instalare si asamblare;
– onorariile profesionare;
– costuri de testare a functionarii corecte a activului , etc.

Continuare IAS 16 – Imobilizari corporale; pentru mai multe detalii urmati link-ul

Articole similare:

IAS 2 Stocuri

IAS 28 Investitii in entitati asociate

IAS 19 Beneficiile angajatilor

IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar

IAS 12 Impozitul pe profit

IAS 16 Imobiliazari corporale

IAS 24 Prezentarea informatiilor despre partile afiliate

IAS 38 Activele intangibile

IAS 10 Evenimente ulterioare datei bilantului

IAS 33 Rezultatul pe actiune

IAS 32 Instrumente financiare

IAS 18. Prestarea serviciilor

IAS 18. Vanzarea bunurilor

IAS 18. Dobanzi, redevente, dividende

IAS 18

Articole similare