IAS 19 Beneficiile angajatilor

Obiectivul standardului 19 este de a descrie contabilizarea si prezentarea informatiilor referitoare la beneficiile angajatilor. Astfel, o entitate trebuie sa recunoasca :

• o datorie, atunci cand un angajat a prestat servicii in schimbul beneficiilor ce urmeaza a fi platite in viitor si
• o cheltuiala , atunci cand entitatea consuma beneficiile economice ce apar ca urmare a serviciului prestat de un angajat in schimbul beneficiilor.

Beneficiile angajatilor includ:

a) beneficii pe termen scurt , cum ar fi indemnizatii, salarii si contributii la asigurarile sociale, concedii de odihna anuale platite, planuri de prime si participari la profit (daca se platesc in 12 luni de la sfarsitul perioadei) si beneficii nemonetare (asistenta medicala, cazare, masini, si bunurile sau serviciile gratuite sau subventionate ) pentru angajatii curenti;

b) beneficii postangajare , cum ar fi pensiile, alte beneficii de pensionare, asigurari de viata postangajare si asistenta medical postangajare;
c) alte beneficii pe termen lung care includ plati in urma plecarilor pe termen lung din serviciu sau concedii de studii sau alte beneficii ce decurg din servicii pe termen lung, beneficii pentru perioade de indisponibilitati pe termn lung si, daca nu sunt platibile in totalitate in termen de 12 luni dupa incheierea perioadei, participari la profit , planuri de prime si compensatii amanate; si

d) beneficii pentru terminarea contractului de munca.

Datorita caracteristicilor diferite ale elementelor enumerate mai sus, standardul stabileste cerinte separate pentru fiecare categorie.

Beneficiile angajatilor include beneficii furnizate fie angajatilor, fie persoanelor dependente de acestia si pot fi achitate prin plati (sau prin furnizarea de bunuri sau servicii) facute fie in mod direct angajatilor , sotilor acestora, copiilor sau altor persoane dependente, sau altora, cum ar fi societatile de asigurari.

Un angajat poate presta servicii catre o entitate lucrand cu norma intreaga, cu jumatate de norma , permanent, ocazional sau temporar. In contextual Standardului IAS 19 termenul angajati include directorii si alti membri ai personalului de conducere.

Articole similare:

IAS 2 Stocuri

IAS 28 Investitii in entitati asociate

IAS 19 Beneficiile angajatilor

IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar

IAS 12 Impozitul pe profit

IAS 16 Imobiliazari corporale

IAS 24 Prezentarea informatiilor despre partile afiliate

IAS 38 Activele intangibile

IAS 10 Evenimente ulterioare datei bilantului

IAS 33 Rezultatul pe actiune

IAS 32 Instrumente financiare

IAS 18. Prestarea serviciilor

IAS 18. Vanzarea bunurilor

IAS 18. Dobanzi, redevente, dividende

IAS 18

Articole similare

One Thought to “IAS 19 Beneficiile angajatilor”

Comments are closed.