IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar

O entitate poate desfasura activitati in strainatate in doua moduri:

• ea poate realiza tranzactii in valuta sau
• poate avea operatiuni in strainatate;

Obiectivul acestui standard este de de a arata modul in care se includ tranzactiile valutare si operatiunile din strainatate in situatiile financiare ale unei entitati si felul in care se convertesc situatiile financiare intr-o moneda de prezentare.

Principalele intrebari se refera la cursul de schimb care ar trebui utilizat si cum trebuie sa se faca raportarea efectelor variatiilor cursurilor de schimb valutar in situatiile financiare.

In intelesul acestui standard, termenii de mai jos au urmatoarea semnificatie :
• cursul de inchidere – este cursul de schimb la vedere, la data intocmirii bilantului ;
• diferenta de curs valutar – este diferenta care rezulta din conversia unui anumit numar de unitati ale unei monede intr-o alta moneda la cursuri de schimb diferite;
moneda functionala – este moneda mediului economic primar in care opereaza entitatea;
• valuta – este o moneda, alta decat moneda functionala a entitatii;
• elementele monetare – sunt unitati monetare detinute si active si datorii de primit sau de platit intr-un numar fix sau determinabil de unitati monetare.

In intocmirea situatiilor financiare , fiecare entitate – fie ca este o entitate de sine statatoare , o entitate cu operatiuni din strainatate (cum ar fi o societate-mama) sau o operatiune din strainatate (cum ar fi o filiala sau o sucursala) isi determina moneda functionala. Entitatea converteste elementele valutare in moneda sa functionala si raporteaza efectele acestei conversii.

O tranzactie in valuta este o tranzactie care este exprimata sau care necesita decontarea in valuta, inclusiv tranzactiile rezultate, atunci cand o entitate :
a) cumpara sau vinde bunuri sau servicii al caror pret este exprimat in valuta ;
b) imprumuta sau ofera spre imprumut fonduri , iar sumele ce urmeaza a fi platite sau incasate sunt exprimate in valuta; sau
c) achizitioneaza sau cedeaza active , contracteaza sau achita datorii exprimate in valuta.

O operatiune in valuta trebuie inregistrata in momentul recunoasterii initiale in moneda functionala , aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb la vedere dintre moneda functionala si moneda straina , la data efectuarii tranzactiei.

La fiecare data a bilantului:
a) elementele monetare exprimate in valuta vor fi convertite utilizandu-se cursul de inchidere;
b) elementele nemonetare exprimate in valuta evaluate pe baza costului istoric vor fi convertite utilizandu-se cursul de schimb de la data efectuarii tranzactiei ; si
c) elementele nemonetare exprimate in valuta evaluate la valoarea justa vor fi convertite utilizandu-se cursul de schimb de la data la care a fost determinata valoarea justa.

Diferentele de curs valutar care apar cu ocazia decontarii elementelor monetare sau a convertirii elementelor monetare la cursuri diferite fata de cele la care au fost convertite la recunoasterea initiala pe parcursul perioadei sau in situatiile financiare anterioare vor fi recunoscute ca profit sau pierdere in perioada in care apar.

Atunci cand un castig sau o pierdere aferent(a) unui element nemonetar este recunoscut(a) direct in capitalurile proprii , orice componenta de schimb a acelui castig sau a acelei pierderi ca fi recunoscut(a) direct in capitalurile proprii. Si invers , atunci cand castigul sau pierderea sunt recunoscute in profit sau pierdere orice componenta de schimb a acelui castig sau a acelei pierderi va fi recunoscuta in profit sau pierdere.

Articole similare:

IAS 2 Stocuri

IAS 28 Investitii in entitati asociate

IAS 19 Beneficiile angajatilor

IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar

IAS 12 Impozitul pe profit

IAS 16 Imobiliazari corporale

IAS 24 Prezentarea informatiilor despre partile afiliate

IAS 38 Activele intangibile

IAS 10 Evenimente ulterioare datei bilantului

IAS 33 Rezultatul pe actiune

IAS 32 Instrumente financiare

IAS 18. Prestarea serviciilor

IAS 18. Vanzarea bunurilor

IAS 18. Dobanzi, redevente, dividende

IAS 18

Articole similare

8 Thoughts to “IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar”

  1. […] IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar […]

  2. […] IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar […]

Comentariul tau aici