IAS 28 Investitii in entitati asociate–controlul si influenta

Acest standard se aplica in contabilizarea investitiilor in entitatile asociate.

O entitate asociata este o entitate, inclusiv o entitate necorporativa cum ar fi parteneriatul , asupra careia investitorul are o influenta semnificativa si care nu este nici o filiala a acestuia , nici un interes intr-o asociere in participatie.

Controlul este autoritatea de a conduce politicile financiare si operationale ale unei entitati cu scopul de a obtine beneficii din activitatea sa.

Controlul comun este modalitatea contractuala de repartizare a controlului asupra unei activitati economice , si exista numai atunci cand deciziile strategice financiare si operationale cu privire la respectiva entitate necesita consensul unanim al partilor care isi impart controlul (asociatii).

Influenta semnificativa este puterea de a participa la luarea deciziilor de politica financiara si operationala a enititatii in care s-a investit , dar fara a avea control sau control comun asupra acestor politici.

Daca un investitor detine, direct sau indirect (de exemplu, prin filiale ), 20% sau mai mult din numarul de voturi ale entitatii in care a investit , se presupune ca acesta exercita o influenta semnificativa , cu exceptia cazului in care se poate clar demonstra ca nu aceasta este situatia. Dimpotriva, daca investitorul detine, direct sau indirect (de exemplu prin filiale) mai putin de 20% din numarul voturilor in entitatea in care a investit , se presupune ca acesta nu exercita o influenta semnificativa , cu exceptia cazului in care poate fi clar demonstrata o astfel de influenta. O participatie substantiala sau majoritara a unui alt investitor nu exclude neaparat posibilitatea ca un investitor sa exercite o influenta semnificativa.

Existenta influentei semnificative exercitata de un investitor este de obicei reflectata in unul sau mai multe din modurile urmatoare :
• reprezentarea in consiliul de administratie sau in organul de conducere echivalent al entitatii in care a investit;
• participarea la procesul de elaborare a politicilor, inclusiv participarea la luarea deciziilor cu privire la dividende si alte distributii;
• tranzactii semnificative intre investitor si entitatea in care acesta a investit;
• schimbul de personal de conducere sau
• furnizarea de informatii tehnice esentiale.

Articole similare:

IAS 2 Stocuri

IAS 28 Investitii in entitati asociate

IAS 19 Beneficiile angajatilor

IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar

IAS 12 Impozitul pe profit

IAS 16 Imobiliazari corporale

IAS 24 Prezentarea informatiilor despre partile afiliate

IAS 38 Activele intangibile

IAS 10 Evenimente ulterioare datei bilantului

IAS 33 Rezultatul pe actiune

IAS 32 Instrumente financiare

IAS 18. Prestarea serviciilor

IAS 18. Vanzarea bunurilor

IAS 18. Dobanzi, redevente, dividende

IAS 18

Articole similare