IAS 38 – Activele intangibile

Un activ este prin definitie o resursa controlata de o entitate, rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapa generarea unor beneficii economice viitoare.

Un activ intangibil este un activ identificabil, nemonetar, fara substanta fizica.
De exemplu: licentele, patentele, software-ul, drepturile de proprietate intelectuala, marcile comerciale, etc.

Activele intangibile se impart in doua categorii, conform IAS 38:
• Goodwill, si
• Cheltuieli de cercetare dezvoltare;

Goodwill-ul se defineste ca beneficiile economice viitoare care rezulta din activele care nu sunt indentificabile individual si recunoscute separat. Practic, goodwill-ul este diferenta dintre costul achizitionarii unei afaceri si valoarea justa a activelor identificabile si datoriilor achizitionate. IAS 38 nu permite recunoasterea goodwill-ului generat intern precum si a marcilor.

La cheltuielile de cercetare-dezvoltare se pune problema recunoasterii lor ca si cheltuieli in momentul producerii lor sau ca si activ. Recunoasterea lor ca activ trebuie realizata daca si numai daca definitia activului este indeplinita : beneficiile economice viitoare sunt probabile si costul poate fi masurat in mod credibil.

Conform IA38, cheltuielile cu cercetarea nu se pot recunoaste ca si activ.
Exemple de activitati incluse in categoria cheltuieli de cercetare : urmarirea obtinerii de noi cunostinte, cautarea si evaluarea alternativelor produsului sau procesului, formularea si proiectarea unor noi sau imbunatatite alternative la produsele sau procesele existente .

De asemenea, IAS 38 nu permite reconsiderarea ca activ a unei cheltuieli recunoscuta anterior in acest fel.

Articole similare:

IAS 2 Stocuri

IAS 28 Investitii in entitati asociate

IAS 19 Beneficiile angajatilor

IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar

IAS 12 Impozitul pe profit

IAS 16 Imobiliazari corporale

IAS 24 Prezentarea informatiilor despre partile afiliate

IAS 38 Activele intangibile

IAS 10 Evenimente ulterioare datei bilantului

IAS 33 Rezultatul pe actiune

IAS 32 Instrumente financiare

IAS 18. Prestarea serviciilor

IAS 18. Vanzarea bunurilor

IAS 18. Dobanzi, redevente, dividende

IAS 18


Articole similare