Impozitul din veniturile obtinute de nerezidenti

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Conform art. 116 din Codul fiscal, impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania se calculeaza, se retine si se varsa la bugetul de stat de catre platitorii de venituri.

  Impozitul datorat se calculează prin aplicarea urmatoarelor cote asupra veniturilor brute:
  a) 10% pentru veniturile din dobanzi si redevente, daca beneficiarul efectiv al acestor venituri este o persoană juridica rezidenta intr-un stat membru sau un sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru, situat într-un alt stat membru. Această cotă de impunere se aplica in perioada de tranzitie, de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si pana la data de 31 decembrie 2010, cu conditia ca beneficiarul efectiv al dobanzilor sau redeventelor sa detina minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se încheie la data platii dobanzii sau redeventelor;
  b) 20% pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc;
  c) 16% in cazul oricăror alte venituri impozabile obtinute din Romania (mentionate la art. 115 CF) cu excepţia veniturilor din dobanzile obtinute de la depozitele la termen, depozitele la vedere/conturi curente constituite, certificate de depozit si instrumentele de economisire dobandite anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru care se aplică cota de impozit de la data constituirii/dobândirii.

  Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri

  Daca un contribuabil este rezident al unei tari cu care Romania a incheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din Romania nu poate depasi cota de impozit, prevazuta in conventie, care se aplica asupra acelui venit. In situatia in care cotele de impozitare din legislatia interna sunt mai favorabile decat cele din conventiile de evitare a dublei impuneri se aplica cotele de impozitare mai favorabile.

  Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit, in momentul realizarii venitului, certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta. In cazul in care certificatul de rezidenta fiscala nu se prezinta in acest termen, se aplică prevederile titlului V CF. In momentul prezentarii certificatului de rezidenta fiscala se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri si se face regularizarea impozitului in cadrul termenului legal de prescriptie, in conditiile in care certificatul de rezidenta fiscala mentioneaza ca beneficiarul venitului a avut, in termenul de prescriptie, rezidenta fiscala in statul contractant cu care este incheiata conventia de evitare a dublei impuneri, pentru toata perioada in care s-au realizat veniturile din Romania. Certificatul de rezidenta fiscala prezentat in cursul anului pentru care se fac platile este valabil si in primele 60 de zile calendaristice din anul următor, cu exceptia situatiei in care se schimba conditiile de rezidenta.

  Macheta certificatului de rezidenta fiscala pentru rezidentii romani, precum si termenul de depunere de catre nerezidenti a documentelor de rezidenta fiscala, emise de autoritatea din statul de rezidenta al acestora, se stabilesc prin norme.

  Lista conventiilor pentru evitarea dublei impuneri

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  2 Comentarii

  1. narcis says:

   Convenţia de evitare a dublei impuneri dintre România şi SUA. aprobată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 238 din 23.12.1974 publicat în Buletinul Oficial nr. 168 din 28.12.1974. Conform acesteia „Profiturile industriale sau comerciale ale unui rezident al unuia dintre statele contractante vor fi scutite de impozit de celalalt stat contractant, in afara de cazul cind rezidentul are un sediu permanent in acel celalalt stat contractant.”
   Cunoasteti vreun amendament la acest tratat care sa permita solicitarea certfificatului de rezidenta fiscala ? Daca nu, inseamna ca prevederile codului fiscal sunt nule de drept, cu atat mai mult cu cat chiar in codul fiscal scrie la
   Art 1 al(4)Dacă orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care România este parte, se aplică prevederea acelui tratat.

  2. Cezar Osiceanu says:

   Daca am lucrat intr-o tara care are incheiat un astfel de acord de evitare a dublei impuneri cu Romania, mi se calculeaza vechimea la pensie? Se ia in calcul la punctajul pensiei si acele sume platite acolo?

  Distribuie acest articol: