Impozitul pe cladiri in proprietatea persoanelor juridice – cum se calculeaza, cand se plateste, cota de impozitare, evaluarea periodica a valorii impozabile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ce este o cladire din punctul de vedere al taxelor locale?

CladireOrice construcție situată deasupra solului și/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosința sa, și care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalații, echipamente și altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereții și acoperișul, indiferent de materialele din care sunt construite, inclusiv construcțiile reprezentând turnurile de susținere a turbinelor eoliene;
Clădire-anexă Clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivnițe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje și altele asemenea;
Cladire rezidentialaConstrucție alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii
Cladire nerezidentialaOrice cladire care nu este rezidentiala
Clădire cu destinație mixtăClădire folosită atât în scop rezidențial, cât și nerezidențial.

In acest material tratam cazul exclusiv al cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice.

Reguli generale

 • Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire.
 • Daca o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spațiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa, iar in cazul in care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă.

Exceptii

Desigur, exista exceptii de la regula generala, in sensul ca nu se datoreaza impozit pentru anumite tipuri de cladiri cum ar fi :lăcașuri de cult, clădirile unităților sanitare publice, clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, samd. Toate exceptiile sunt enumerate la art. 456 din Codul fiscal.

Cum se calculeaza impozitul pe cladirile detinute de persoanele juridice?

Impozit = valoare impozabile * cota de impozitare

Unde:

a)Cota de impozitare

Cota de impozitare difera in functie de destinatia cladirii, astfel:

RezidentialeNerezidentialeIndiferent de destinatie, daca nu sunt reevaluate o data la 3 ani
Intre 0,08% – 0,2% ( (cota exacta a impozitului se stabilește prin hotărâre a consiliului local) )Intre 0,2% – 1,3% (cota exacta a impozitului se stabilește prin hotărâre a consiliului local)
Caz particular, domeniul agricol: 0,4%
5%

Impozitul pentru o cladire cu destinatie mixa= Impozit calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial + impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial

b) Valoarea impozabila

Valoarea impozabilă a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:

 • ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;
 • valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
 • valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
 • valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
 • in cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

Asadar, pentru o cladire pe care o ai ca persoana juridica in proprietate de mai multi ani, nu este nevoie sa mergi anual la directia de impozite si taxe locale sa declari valoarea cladirii, daca nu sunt modificari, fiindca se va lua in calcul de catre organul fiscal local, ultima valoare pe care o au in evidenta.

Evaluarea cladirii o data la 3 ani – consecintele neevaluarii

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință, cu exceptia:

 • clădirilor care aparțin persoanelor față de care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului.
 • clădirilor care sunt scutite de plata impozitului/taxei pe clădiri potrivit art. 456 alin. (1) Cod fiscal

ATENTIE! Proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului pe clădiri este 5%.

Plata impozitului

Impozitul pe clădiri se plătește anual, în două rate egale:

 • până la datele de 31 martie și
 • 30 septembrie, inclusiv

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.

Impozitul pe clădiri, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

Articole similare

Comentariul tau aici