Impozitul pe constructii- rata a doua scadenta in 26 septembrie

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Persoane obligate la plata impozitului

  Potrivit prevederilor articolului 496 din Legea 277/2015 Codul fiscal, sunt obligate la plata impozitului pe constructii, urmatoarele persoane:

  1. persoanele juridice romane, cu exceptia institutiilor publice, institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, asociatiilor, fundatiilor si a celorlalte persoane juridice fara scop patrimonial, potrivit legilor de organizare si functionare;
  2. persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania;
  3. persoanele juridice cu sediul social in Romania infiintate potrivit legislatiei europene.

  In cazul operatiunilor de leasing financiar, calitatea de contribuabil o are utilizatorul, iar in cadrul operatiunilor de leasing operational, calitatea de contribuabil o are locatorul.

  Definirea constructiilor

  Articolul 497 defineste constructiile ca fiind cele prevazute in grupa 1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. Nu sunt considerate constructii, imobilizarile corporale in curs de executie evidentiate potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

  Modalitatea de calcul a impozitului

  Impozitul pe constructii se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidentiata contabil in soldul debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor, din care se scade:

  1. valoarea cladirilor, pentru care se datoreaza impozit pe cladiri. Intra sub incidenta acestor prevederi si valoarea cladirilor din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice care, potrivit legii, nu beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe cladiri;
  2. valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la constructii inchiriate, luate in administrare sau in folosinta;
  3. valoarea constructiilor si a lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere a constructiilor, aflate sau care urmeaza sa fie trecute, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;
  4. valoarea constructiilor din subgrupa 1.2 “Constructii agricole” din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;
  5. valoarea constructiilor situate in afara frontierei de stat a Romaniei, astfel cum aceasta este definita potrivit legii, inclusiv cele situate in zona contigua a Romaniei si zona economica exclusiva a Romaniei, astfel cum sunt delimitate prin Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei, republicata, pentru operatiunile legate de activitatile desfasurate in exercitarea drepturilor prevazute de art. 56 si 77 din Conventia Natiunilor Unite asupra dreptului marii, incheiata la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificata de Romania prin Legea nr. 110/1996;
  6. valoarea constructiilor din domeniul public al statului si care fac parte din baza materiala de reprezentare si protocol, precum si a celor din domeniul public si privat al statului, inchiriate sau date in folosinta institutiilor publice, constructii administrate de Regia Autonoma “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”;
  7. valoarea constructiilor detinute de structurile sportive, definite potrivit legii.

  In situatia in care, in cursul anului curent, se inregistreaza operatiuni de majorare sau diminuare a valorii soldului debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor mentionate mai sus , impozitul pe constructii calculat nu se recalculeaza. Aceste modificari sunt luate in considerare pentru determinarea impozitului pe constructii datorat pentru anul urmator.

  Cheltuiala cu impozitul  astfel calculat este cheltuiala deductibila la stabilirea rezultatului fiscal.

  Declararea si plata impozitului

  Impozitul pe constructii se calculeaza si se declara pana la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datoreaza impozitul.

  Acestea se plateste in rate egale  pana in data de:

  1. Prima rata pana in 25 mai a anului pentru care se datoreaza impozitul.
  2. Cea de-a doua rata pana in 25 septembrie a anului pentru care se datoreaza impozitul.

  Prin exceptie, contribuabilii care inceteaza sa existe in cursul anului au obligatia de a declara si a plati impozitul pe constructii , pana la data incheierii perioadei din an in care persoana juridica a existat.

  Contribuabilii nou-infiintati datoreaza impozitul pe constructii incepand cu anul fiscal urmator.

  De retinut este faptul ca prevederile titlui X Impozitul pe constructii se aplica pana la data de 31 decembrie 2016 inclusiv, potrivit art. 500 din Legea 277/2015 Codul Fiscal.

   

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: