Impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare

Impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimonil personal se calculeaza dupa cum urmeaza:
1) pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv:
– 3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
– peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv;
2) pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, dobandite la o data mai mare de 3 ani:
– 2% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
– peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv.

Impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal nu se datoreaza in urmatoarele cazuri:
– la dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale;
– la dobandirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie intre rude si afini pana la gradul al III-lea inclusiv, precum si intre soti;
– pentru transmisiunea dreptului de proprietate cu titlul de mostenire daca succesiunea este dezbatuta si finalizata in termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. In cazul nefinalizarii procedurii succesorale in termenul de 2 ani mostenitorii datoreaza un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.

Impozitul se calculeaza la valoarea declarata de parti in actul prin care se transfera dreptul de proprietate, care nu poate fi inferioara valorii orientative stabilite prin expertiza intocmita de camera notarilor publici.
Impozitul se calculeaza de catre notarul public inainte de autentificare actului de transfer sau de catre organul fiscal in cazul in care transferul dreptului de proprietate se realizeaza prin hotarare judecatoreasca.

Articole similare

Comentariul tau aici