Incetarea contractului individual de munca in perioada de proba art.31 al.3-Codul Muncii

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca  pe durata nedeterminata se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.

  Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice.

  Ghidul Salarizarii – Click AICI

  Salariatul incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi:

  a) 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni;

  b) 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 si 6 luni;

  c) 30 de zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni;

  d) 45 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni.

  Perioada de proba se stabileste la incheierea contractului individual de munca, angajatul fiind informat cu privire la durata acesteia conform art.17 al.1-4 din Codul Muncii.

  De mentionat este faptul ca , pe durata perioadei de proba salariatul beneficiaza de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca.

  Pe durata executarii unui contract individual de munca nu poate fi stabilita decat o singura perioada de proba. Prin exceptie, salariatul poate fi supus la o noua perioada de proba in situatia in care acesta debuteaza la acelasi angajator intr-o noua functie sau profesie ori urmeaza sa presteze activitatea intr-un loc de munca cu conditii grele, vatamatoare sau periculoase. Perioada de proba constituie vechime in munca.

  Perioada in care se pot face angajari succesive de proba ale mai multor persoane pentru acelasi post este de maximum 12 luni.

  Articolul 31 al.3 din Codul Muncii mentioneaza ca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia. Asftfel angajatorul poate sa inceteze colaborare cu un angajat in cursul perioadei de proba fara a fi necesara motivarea deciziei. Totodata si angajatul poate notifica angajatorul cu privire la decizia acestuia de incetare a contractului de munca, nefiind necesare motivari legate de decizia luata.

  Ghidul Salarizarii – Click AICI

  Model de notificare privind incetarea contractului individual de munca in perioada de proba

  Angajator …………………………………………………………………………………

  C.U.I. ……………………………………………………………………………………….

  Adresa ……………………………………………………………………………………..

  Telefon: …………………………………/Fax: ……………………………………….

   

  NOTIFICARE  DE INCETARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA IN PERIOADA / LA SFARSITUL PERIOADEI DE PROBA DE CATRE SALARIAT

     S.C. …………………………………..…………………………… S.R.L., persoana juridica romaqna cu sediul in …………………………….., str. ……………. nr. …………., bl. …………, ..sector …., nr. de ordine in Reg. Com. …………………., CUI ………………., reprezentata prin dl/dna ………………… in calitate de Administrator / Director,

   

  decide

  incetarea raportului de munca incepand cu data de …………………., potrivit art. 31 alin. (3) din Codul muncii Republicat, a salariatului …………………………, angajat cu perioada de proba, avaqnd functia de ……………………, legitimat cu CI seria ….. nr. ……… eliberata de ………. la data de ………., CNP ………………………………, incadrat cu contract individual de munca nr. ……….. inregistrat in Revisal cu numarul  ………………….la data de ………..

   

  Prezenta decizie de incetare a raporturilor de munca poate fi contestata in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii acesteia, la Tribunalul ………………………

   

  Administrator / Director …………………………………… (semnatura)

  Am luat la cunostinta decizia ………………………………(semnatura)

  Data……………………………….. (data luarii la cunostinta)

   

  Articole similare

  • Nu am gasit articole similare
 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Recent Posts

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: