Inchirierea bunurilor imobile -operatiune scutita sau taxabila din punct de vedere al TVA-ului?

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Din punct de vedere fiscal inchirierea unui bun imobil este o operatiune scutita de taxa conform art. 292, al. 2,  lit.e), CF. Cu toate aceste orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestor operatiuni respectand prevederile art.292, al. 3.

  “ART. 292

  (2)  Urmatoarele operatiuni sunt, de asemenea, scutite de taxa:

  e) arendarea, concesionarea, inchirierea si leasingul de bunuri imobile, acordarea unor drepturi reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct si superficia, cu plata, pe o anumita perioada.

  (3) Orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea operatiunilor prevazute la alin. (2) lit. e) si f), in conditiile stabilite prin normele metodologice. “

  Normele metodologice de aplicare a art. 292 al.3 prevad ca orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea oricareia dintre operatiunile scutite de taxa prevazute la art. 292 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, in ceea ce priveste un bun imobil sau o parte a acestuia. Un bun imobil reprezinta o constructie -structura fixata in sau pe pamant si orice teren.

  Optiunea se notifica organelor fiscale competente si se va exercita de la data inscrisa in notificare. Formularul notificarii este unul standard, prevazut in Normele metodologice de aplicare a art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul Fiscal (Anexa1 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal ).

  O copie de pe notificare se transmite clientului. Depunerea cu intarziere a notificarii nu anuleaza dreptul persoanei impozabile de a aplica regimul de taxare si nici dreptul de deducere exercitat de beneficiar in conditiile art. 297 – 301 din Codul fiscal. Dreptul de deducere la beneficiar ia nastere si poate fi exercitat la data la care intervine exigibilitatea taxei, si nu la data primirii copiei de pe notificarea transmisa de vanzator. In situatia in care optiunea se exercita numai pentru o parte din bunul imobil, aceasta parte din bunul imobil care se intentioneaza a fi utilizata pentru operatiuni taxabile se comunica in notificarea transmisa organului fiscal.

  Totodata societatea poate opta ulterior pentru anularea optiunii de taxare prin depunerea unei notificari prevazuta in Normele metodologice de de aplicare a art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul Fiscal (Anexa 2 a normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal).

  Orice persoana impozabila care aplica regimul de scutire prevazut de art. 292 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal si care a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente bunului imobil sau partii din bunul imobil trebuie sa efectueze ajustarea taxei deduse daca bunul se afla in cadrul perioadei de ajustare.

  Organele de inspectie fiscala vor permite, in timpul desfasurarii controlului, depunerea de notificari pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 292 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, daca persoana impozabila a aplicat regimul de taxare, dar nu a depus notificare, indiferent daca inspectia fiscala are loc la persoana impozabila care a realizat operatiunile prevazute la art. 292 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal sau la beneficiarul acestor operatiuni. Aceleasi prevederi se aplica corespunzator si pentru notificarea de anulare a optiunii de taxare.

  De retinut este faptul ca in urma inchirierii unui bun imobil de catre o societate comerciala in calitate de proprietar catre un tert, acesta devine locator, intrand astfel  in categoria unui prestator de servicii. Pentru a respecta prevederile legale, activitatea de inchiriere trebuie autorizata la Registrul Comertului.

  Articole similare

  • Nu am gasit articole similare
 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Recent Posts

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: