Indicatori privind politicile pe piata muncii in 2011

Conform unui comunicat al INSSE, sumele cheltuite de România, în anul 2011, pentru aplicarea intervenţiilor publice prevăzute prin politicile privind piaţa muncii au reprezentat 0,28% din PIB.

Intervenţiile publice au fost direcţionate către şomeri şi către alte persoane dezavantajate pe piaţa muncii.

Cheltuielile implicate de suporturile financiare (măsurile pasive) au fost preponderente (83,8%) în totalul cheltuielilor cu politicile privind piaţa muncii.

Sprijinul acordat şomerilor a îmbrăcat, în principal, forma indemnizaţiei de şomaj care a deţinut o pondere de 95,5% în totalul cheltuielilor cu suporturile financiare (măsuri pasive) şi a reprezentat mai mult de trei sferturi (78,4%) din totalul cheltuielilor cu politicile pe piaţa muncii.

Persoanele vulnerabile pe piaţa muncii au fost sprijinite să se reintegreze prin măsuri active care au totalizat mai puţin de o zecime (7,1%) din totalul cheltuielilor cu intervenţiile publice pe piaţa muncii.

Serviciile privind piaţa muncii se referă la intervenţiile pe piaţa muncii adresate persoanelor (participanţilor) aflate în căutarea unui loc de muncă, fără modificarea statutului lor pe piaţa muncii, ci doar în scopul mijlocirii găsirii unui loc de muncă. Serviciile privind piaţa muncii reprezintă totalitatea serviciilor şi activităţilor care facilitează integrarea pe piaţa muncii a şomerilor şi a altor persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sau care oferă ajutor angajatorilor în recrutarea şi selectarea personalului.

Măsurile privind piaţa muncii (măsuri active) se referă la intervenţiile pe piaţa muncii privind participanţii a căror principală activitate este căutarea activă a unui loc de muncă şi care se finalizează prin modificarea statutului lor pe piaţa muncii.

Căutarea activă a unui loc de muncă presupune întreprinderea unor activităţi concrete, în vederea dobândirii statutului de persoană ocupată, cum ar fi: participarea la măsuri de formare profesională, în scopul iniţierii, calificării, recalificării, perfecţionării sau specializării, la măsuri care sprijină activităţile de demarare a unei afaceri pe cont propriu etc.

 

Articole similare

Comentariul tau aici