Inregistrare factura de servicii din afara UE

Speta: platitor de TVA, inregistrat in ROI, achizitioneaza dreptul de utilizare al unui soft on-line, furnizorul este inregistrat in SUA. Cum se declara factura primita (100 dolari/luna) in decontul de TVA ?

Din punct de vedere fiscal, acest serviciu se incadreaza la categoria servicii furnizate pe cale electronică .

Codul fiscal defineste acest tip de servicii drept furnizarea şi conceperea de site-uri informatice, mentenanţa la distanţă a programelor şi echipamentelor, furnizarea de programe informatice – software – şi actualizarea acestora, furnizarea de imagini, de texte şi de informaţii şi punerea la dispoziţie de baze de date, furnizarea de muzică, de filme şi de jocuri, inclusiv jocuri de noroc, transmiterea şi difuzarea de emisiuni şi evenimente politice, culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, de divertisment şi furnizarea de servicii de învăţământ la distanţă.

Locul de prestare a serviciilor către o persoană impozabilă care acţionează ca atare este locul unde respectiva persoană care primeşte serviciile îşi are stabilit sediul activităţii sale economice.

Operatiunea se impoziteaza in Romania si se procedeaza la taxare inversa.

Inregistrarea facturii :

Prespunem cursul BNR la dolar la data emiterii facturii este : 4.0321 .

628     Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti =  401 Furnizori   403.21 lei

4427 Tva deductibila = 4427 Tva colectata   96.77

Declararea se face in decontul de TVA (declaratia 300) la rd 7 si rd. 20. “Achizitii de bunuri, altele decat cele de la rd. 5 si 6 si achizitii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa)”

 

 

Articole similare