Inregistrarea contractelor cu nerezidenti-ETAPE

Cine are obligatia inregistrarii unor astfel de contracte ?

·         persoanele juridice române

·         persoanele fizice rezidente, precum şi

·         sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine

Ce contracte/documente au obligatia sa  inregistreze ?

·         contractele/documentele încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente care execută pe teritoriul României prestări de servicii de natura :

-lucrărilor de construcţii,

-lucrarilor de montaj

-activităţilor de supraveghere

– activităţilor de consultanţă,

-activitatilor de asistenţă tehnică şi a

-oricăror altor servicii prestate în România, care generează venituri impozabile.

Unde se face inregistrarea ?

Înregistrarea contractelor/documentelor menţionate mai sus, indiferent de durata acestora, se efectuează la organele fiscale teritoriale în a căror rază persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine, beneficiare ale activităţilor prevăzute mai sus îşi au domiciliul fiscal.

Prin excepţie, persoanele juridice române care au calitatea de contribuabili mari şi mijlocii, potrivit reglementărilor legale în vigoare, au obligaţia înregistrării contractelor/documentelor la organul fiscal competent pentru administrare.

Ce se intampla cand nu este incheiat un contract in forma scrisa?

De multe ori, partenerii extern nu pun mare pret pe forma scrisa a contractelor. Ce facem in aceasta situatie ?

Atunci când nu este încheiat contract în formă scrisă, se înregistrează documentele care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României: situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piaţă sau orice alte documente corespunzătoare.

Contractele pentru activitati desfasurate in afara teritoriului Romaniei se inregistreaza ?

NU ! Contractele/Documentele încheiate de persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente pentru activităţi desfăşurate în afara teritoriului României nu fac obiectul înregistrării.

Ce declaratii se depun ?
Înregistrarea contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României se realizează prin depunerea, la organul fiscal competent, a “Declaraţiei de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, iniţiale/adiţionale (conexe), încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente”, cod MFP 14.13.01.40/n – CLICK AICI pentru descarcare.

Ce anexe se depun ?

Declaratia nu trebuie sa fie însoţită de documente doveditoare ale datelor înscrise în declaraţie.

Modul de intocmire

Declaraţia se depune pentru fiecare contract sau document care justifică prestările efective de servicii efectuate pe teritoriul României

Termenul de depunere

– este de 30 de zile de la data încheierii contractelor sau de la data emiterii oricăror documente prevăzute de lege.

Declararea modificarilor

În situaţia în care în datele declarate iniţial intervin modificări, acestea se declară în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin depunerea unei declaraţii rectificative.

Sanctiuni in cazul neîndeplinirea obligaţiei de înregistrare a contractelor

Pentru neîndeplinirea obligaţiei de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României se aplică sancţiunea prevăzută la art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. – respectiv cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice.

Baza legala : Ordinul nr. 1400/2012 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente.

Articole similare

Comentariul tau aici