Inregistrarea contractelor de fiducie si locatiune –proiect legislativ

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 •  

  Pe site-ul ANAF a fost publicat in sectiunea Transparenta legislativa un proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de fiducie, precum si a Procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune.

  Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie

  Conform proiectului , in procedura de inregistrare a contractelor de fiducie, contribuabilul care deţine calitatea de fiduciar, denumit, în continuare fiduciar, va trebui sa depuna, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de fiducie, la organul fiscal competent “Declaraţia de înregistrare a contractelor de fiducie”,  însoţită de contractul de fiducie, în original şi copie.

  Declaraţia se completează în 2 exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de fiduciar.

  Organul fiscal certifică conformitatea copiei contractului de fiducie cu originalul şi restituie fiduciarului originalul.

  Organul fiscal competent organizează evidenţa contractelor de fiducie, într-un Registru alcontractelor de fiducie, care se conduce informatizat.Înregistrarea în Registrul contractelor de fiducie, se efectuează în maximum 5 zile de la data depunerii contractelor de fiducie.

  Procedura de înregistrare a contractelor de locaţiune

  A. Înregistrarea contractelor de locaţiune de către locatori, alţii decât persoanele fizice

  Potrivit prevederilor art.1798 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, locatorii pot înregistra la organele fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală contractele de locaţiune pe care le încheie în calitate de locator atât cu persoane fizice, cât şi cu persoane juridice.

  Pentru înregistrarea contractului de locaţiune, locatorul va depune “Declaraţia de înregistrare a contractelor de locaţiune”, însoţită de contractual de locaţiune, în original şi copie.

  Declaraţia se completează în 2 exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de locator.

  Organul fiscal certifică conformitatea copiei contractului de locaţiune cu originalul şi restituie locatorului originalul.

  Organul fiscal competent organizează evidenţa contractelor de locaţiune, într-un Registru al contractelor de locaţiune, care se conduce informatizat. Înregistrarea în Registrul contractelor de locaţiune, se efectuează în maximum 5 zile de la data depunerii contractelor.

  B. Înregistrarea contractelor de locaţiune de către locatorul persoană fizică

  Persoanele fizice care au calitatea de locator şi obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal şi venituri din arendare, au obligaţia înregistrării contractului între părţi potrivit art.81 alin.(2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

  Contribuabilii, care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal şi venituri din arendare şi optează pentru determinarea venitului net, în sistem real, depun la organul fiscal competent contractul de locaţiune, în original şi copie, în termen de 15 zile de la încheierea acestuia, odată cu Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit (formular 220).

  Organul fiscal certifică conformitatea copiei cu originalul şi restituie locatorului originalul.

  Proiectul poate fi consultat aici.

   

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: