Inregistrarea contractelor de locatiune la organul fiscal de catre locatori, altii decat persoanele fizice

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Inregistrarea contractelor de locatiune de catre locatori, altii decat persoanele fizice

  Potrivit prevederilor art. 1.798 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, locatorii pot inregistra la organele fiscale competente din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala contractele de locatiune pe care le incheie in calitate de locator atat cu persoane fizice, cat si cu persoane juridice. Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui evidenta locatorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe.

  Astfel dupa cum observam in prevederile legislative nu exista obligativitatea inregistrarii acestora la organele fiscale. Aceasta este o optiune a contribuabilului. Conform Codului Civil contractele de locatiune incheiate prin inscris sub semnatura privata care au fost inregistrate la organele fiscale, precum si cele incheiate in forma autentica constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele si in modalitatile stabilite in contract sau, in lipsa acestora, prin lege.

  Pentru inregistrarea contractului de locatiune, locatorul depune:

  1. Declaratia de inregistrare a contractelor de locatiune, completata in doua exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se pastreaza de locator.
  2. Contractul de locatiune, in original si copie. Organul fiscal certifica conformitatea copiei contractului de locatiune cu originalul si restituie locatorului originalul.

  Modificarea si incetarea contractului de locatiune pot fi inregistrate, de locator, la organul fiscal competent, prin depunerea declaratiei de inregistrarea contractelor de locatiune,avand bifata casuta “Modificare” sau “Incetare”, dupa caz, din formular, insotita de documentele justificative.

  Data inregistrarii contractelor de locatiune a modificarilor ulterioare si a incetarii acestora este data depunerii acestora la registratura organului fiscal competent sau data postei, dupa caz.

  In cazul contractelor de locatiune/modificarilor ulterioare/incetarii, inregistrate direct la registratura organului fiscal competent, dovada inregistrarii o constituie copia declaratiei, avand inscrise numarul si data inregistrarii la organul fiscal. In cazul contractelor de locatiune/modificarilor ulterioare/incetarii transmise prin posta, cu confirmare de primire, dovada inregistrarii la organul fiscal competent o constituie copia declaratiei, insotita de confirmarea de primire semnata de reprezentantul organului fiscal competent. Declaratia si documentele depuse de locator se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia.

  Organul fiscal competent organizeaza evidenta contractelor de locatiune intr-un Registru al contractelor de locatiune, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta procedura.

  Inregistrarea in Registrul contractelor de locatiune se efectueaza in maximum 5 zile de la data depunerii contractelor.

  Registrul contractelor de locatiune se gestioneaza la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de catre Directia Generala de Tehnologia Informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

  Articole similare

  • Nu am gasit articole similare
 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Recent Posts

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: