Inregistrarea din oficiu in registrul celor care aplica Tva la incasare-proiect ANAF

Conform unui comunicat de presa, ANAF a elaborat un Proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.


„ Prin dispoziţiile art.1563 alin.(11) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri din anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei.

De asemenea, prin art.II din Ordonanţa Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal s-au stabilit dispoziţii tranzitorii, în sensul că persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, a cărei cifră de afaceri în perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013, depune notificările până la data de 25 octombrie 2012.

Menţionăm că, prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1529/2012 a fost aprobat modelul şi conţinutul formularului (097) “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”.

În situaţia în care contribuabilul care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare, nu depune notificarea, acesta va fi înregistrat din oficiu de organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

Totodată, potrivit prevederilor alin.(12) al aceluiaşi articol, persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşeşte în cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul, o notificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată, în vederea schimbării sistemului aplicat.

Dacă persoana impozabilă care depăşeşte plafonul nu depune notificarea, atunci aceasta va fi radiată, din oficiu, de organele fiscale din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data înscrisă în decizia de radiere. „

 

Articole similare

Comentariul tau aici

×
×