Intocmirea contractelor colective de munca – obligativitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit Codului Muncii, contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.

Obligativitate:

Negocierea colectiva la nivel de unitate este obligatorie, cu exceptia cazului in care angajatorul are incadrati mai putin de 21 de salariati. Durata negocierii colective de munca nu poate depasi 60 de zile calendaristice decat daca exista acordul partilor.

La negocierea clauzelor si la incheierea contractelor colective de munca partile sunt egale si libere. Contractele colective de munca, incheiate cu respectarea dispozitiilor legale, constituie legea partilor.

Partile, reprezentarea acestora, precum si procedura de negociere si de incheiere a contractelor colective de munca sunt stabilite potrivit legii.

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare