Intocmirea si depunerea situatiilor financiare pentru 2018 – Ordin nr. 10/2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In data de 14 ianuarie 2019 a fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale MFP si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Cerinte privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale – criterii de marime:

A. Entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

a) totalul activelor: 1.500.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10, întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

1. bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;

2. cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 601 din reglementările contabile.

Acestea vor fi însoțite de formularul “Date informative” (cod 30) și formularul “Situația activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 6, respectiv 8, din anexa nr. 4.

Microentitățile prezintă informații potrivit pct. 576 alin. (2) din reglementările contabile.

B. Entitățile care la data bilanțului nu se încadrează în categoria microentităților și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (3) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

1. bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;

2. cont de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;

3. note explicative la situațiile financiare anuale.

Opțional, ele pot întocmi situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de trezorerie.

Acestea vor fi însoțite de formularul “Date informative” (cod 30) și formularul “Situația activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4.

C. Entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (4) din Reglementările contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, precum și entitățile de interes public întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

1. bilanț (cod 10), în structura prevăzută la pct. 598 din reglementările contabile;

2. cont de profit și pierdere (cod 20) în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;

3. situația modificărilor capitalului propriu;

4. situația fluxurilor de trezorerie;

5. notele explicative la situațiile financiare anuale.

Acestea vor fi însoțite de formularul “Date informative” (cod 30) și formularul “Situația activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4.

Pe de alta parte sunt stabilite si adoptate criteriile prin care se stabileste care sunt entitati raportoare ce au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale. Astfel ca, sunt supuse auditului entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

  • Total active = 16.000.000 lei;
  • Cifra de afaceri netă = 32.000.000 lei;
  • Numărul mediu de salariați în cursul exercițiului = 50.

Termene depunere:

Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale MFP sunt urmatoarele:

  • pentru societatile, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare – 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
  • pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 alin. (1) – (3) din Legea nr. 82/1991 – 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
  • entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la sfarsitul exercitiului financiar de raportare nu intocmesc situatii financiare anuale, urmand sa depună in acest sens la unitatile teritoriale ale MFP o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii – in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
Lucrari de interes pentru tine:

- Note explicative la situatiile financiare  la 31.12.2018 - comanda aici !
- Informatii de prezentat MICROENTITATI  la 31.12.2018 - comanda aici !

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare

Comentariul tau aici

×
×