Inventariere – disponibilitati banesti si titluri pe termen lung

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ce se inventariaza?

Se inventariaza conform prevederilor legale: disponibilitatile banesti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garantie, acreditivele, ipotecile, precum si alte valori aflate in caseria entitatilor.

Disponibilitatile in lei si in valuta din casieria entitatii se inventariaza obligatoriu in ultima zi lucratoare a exercitiului financiar, dupa inregistrarea tuturor operatiunilor de incasari si plati privind exercitiul respectiv, confruntandu-se soldurile din registrul de casa cu monetarul si cu cele din contabilitate.

Cum se realizeaza inventarierea disponibilitatilor alflate la banci sau la Trezorerie?

Disponibilitatile aflate in conturi la banci sau la unitatile Trezoreriei Statului se inventariaza prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitatea entitatii.

In acest scop, extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi bancara, puse la dispozitie de institutiile de credit si unitatile Trezoreriei Statului.

Pentru ca dosarul de inventariere sa fie complet, se va anexa o copie dupa registrul de casa si dupa extrasele de cont de la data de referinta a inventarului, declaratia de la casier, si copie dupa ultimele documente de intrare/iesire a numerarului din casierie, precum si o reconciliere a sumelor.

Inventarierea titlurilor pe termen lung. Cum se efectueaza?

Inventarierea titlurilor pe termen scurt si lung se efectueaza pe baza documentelor care atesta detinerea acestora (registrul actionarilor, documente care au stat la baza achizitiei sau primirii cu titlu gratuit) cu respectarea legislatiei in vigoare.

Pentru toate celelalte elemente de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu ocazia inventarierii, se verifica realitatea soldurilor conturilor respective, iar pentru cele aflate la terti se fac cereri de confirmare, care se vor atasa la listele respective dupa primirea confirmarii.

Baza legala: O2861/2004

Articole similare

Comentariul tau aici